دانلود فایل(ویتامین ها)

حجم فایل : 491.5 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 73 بنام خدا موضوع: 88 ویتامینها چیست؟ ويتامينها مواد ارگانيكي ميباشند كه براي زندگي حياتي بوده و بايد به مقادير اندك در رژيم غذايي موجود باشد. وظايف ويتامينها در بدن انسان:تـولـيـد انــــرژيویتامین ها||بی وای50678807|byx41003674|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان ویتامین ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 491.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 73
بنام خدا


موضوع: 88 ویتامینها چیست؟

ويتامينها مواد ارگانيكي ميباشند كه براي زندگي حياتي بوده و بايد به مقادير اندك در

رژيم غذايي موجود باشد. وظايف ويتامينها در بدن انسان:تـولـيـد انــــرژي - تنظيم واكنشهاي

شيميايي بدن – عامل رشد، ترميم وحفاظت از سلولها و ارگانهاي بدن – شركت در بسياري از پروسه هاي

متابوليكي بدن. ويتامين هـاي ضروري بدن ۱۳ عدد ميباشند . ويتامينها به دو گـروه مـحـلول در چــربي

و مـــحلول در آب طبــقه بندي ميگردند:ويتامينهاي محلول در چربي: شامل ويتامينهاي

A-D-E-K ميباشند. اين ويتامينها محلول در چربي بوده

براي جذب و جريان يافتن در خون به چربي نياز دارند - در بدن قادر به ذخيره سازي ميباشند مصرف بيش از

حد آنها خطر بيشتري دارد.

* ويتامينهاي محلول درآب: شامل ويتامينهاي B(COMPLEX) ،C ميباشند. اين ويتامينها محلول در

آب بوده براي جذب و جريان يافتن در خون به آب نياز دارند - در بدن قادر به ذخيره سازي نميباشند
مصرف بيش از حد آنها معمولا از بدن دفع گشته و زياد خطر جدي در پي ندارد.

ويتامينهايي كه بدليل در معرض هوا قرار گرفتن خاصيتشان از ميان ميرود شامل:

A-E-Cويتامينهايي كه بدليل در معرض نور قرار گرفتن خاصيتشان از ميان ميرود شامل:

A-E-K-B۶-B۱۲-C-FOLIC ACIDويتامينهايي كه بدليل در معرض حرارت قرار گرفتن خاصيتشان از

مصرف بيش از حد آنها خطر بيشتري دارد.

ويتامينهاي محلول درآب: شامل ويتامينهاي B(COMPLEX) ،C ميباشند. اين ويتامينها محلول در

آب بوده براي جذب و جريان يافتن در خون به آب نياز دارند - در بدن قادر به ذخيره سازي نميباشند

مصرف بيش از حد آنها معمولا از بدن دفع گشته و زياد خطر جدي در پي ندارد.

ويتامينهايي كه بدليل در معرض هوا قرار گرفتن خاصيتشان از ميان ميرود شامل:

A-E-Cويتامينهايي كه بدليل در معرض نور قرار گرفتن خاصيتشان از ميان ميرود شامل:

A-E-K-B۶-B۱۲-C-FOLIC ACIDويتامينهايي كه بدليل در معرض حرارت قرار گرفتن خاصيتشان از

ميان ميرود شامل:

C-B۱مواد معدني چيستند؟ مواد غير ارگانيك ميباشند كه به كمك ويتامينها، آنزيمها و هورمونها عملكرد

صحيح بدن را موجب ميگردند. مواد معدني ضروري براي بدن انسان ۲۰ نوع ميباشد.

مواد معدني به دو گروه تقسيم ميگردند: مواد معدني عمده: شامل كلسيم، كلرايد، منيزيم، فسفر، پتاسيم، سديم

و گوگرد .مواد معدني فرعي:شامل آهن، روي، كبالت، مس، فلورايد، يد، منگنز، كرم، نيكل، سلنيوم، سيليكون

واناديوم و مولبيديوم. برخي مواد معدني مانند آهن، مس و روي براي جذب شدن با يكديگر رقابت ميكنند
<br...